ประกาศตารางประชุม ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 3 ห้อง 304