ข่าวสาร

ใบขอความอนุเคราะห์ Software การศึกษา
บริษัทฯมีแนวทางในการบริจาค Software การศึกษา เพื่อการศึกษาที่ดีแก่เยาวชนไทยครับ....
6 ม.ค. 2559
การบริจาค Software การศึกษา
Software การศึกษาของทางบริษัทฯ ได้มีผู้ใจบุญบริจาคไปถึงบนดอยแล้ว เด็กๆจะได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีครับ Cr.คุณ ปวิช สีบุญเรือง....
6 ม.ค. 2559