ข่าวสาร

หลักสูตรพัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (2/3)

การอบรมจากท่าน อาจารย์ ทวีศักดิ์ รักยิ่ง

ขอขอบคุณ อาจารย์ ทวีศักดิ์ รักยิ่ง ครับ


บรรยากาศการอบรมรุ่น 1 วันที่ 2 เริ่มต้น!!!!


และก็จบวันที่ 2 ลงอย่างสวยงาม

พบกันอีกครั้ง สำหรับรุ่น 1 ในวันเสาร์ที่ 26/03/59 ครับ

กลับ